Kích hoạt thương hiệu

Activation là một hoạt động hiệu ứng kích hoạt thương hiệu và quảng bà sản phẩm hiệu quả hiện nay. Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, sáng tạo chúng tôi sẽ góp phần ghi dấu ấn thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp trong lòng khách hàng.

  • Tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm: Phát sampling, phát mẫu thử, phát tờ rơi, đổi quà, tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm, hoạt động activation tại siêu thi6, chợ, trung tâm thương mại,…
  • Cung cấp nhân sự phát sampling, activation