Tổ chức sự kiện

Sáng tạoTâm HuyếtTrách nhiệm, là tiêu chí của chúng tôi trong quá trình lên ý tưởng và thực hiện các sự kiện. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ
Tổ chức và quản lý trọn gói các sự kiện:

  • Sự kiện nội bộ công ty: Họp mặt, hội nghị khách hàng, họp báo, hội nghị, hội thảo, động thổ, khánh thành, gala dinner…
  • Sự kiện hướng đến khách hàng: Tung sản phẩm mới, Thi đấu, Văn nghệ, lễ hội, hội chợ, triễn lãm, thời trang…
  • Sự kiện mang tính nhà nước, chính phủ: Hội nghị, Festival, lễ tranh cử, tổng tuyển cử…
  • Sự kiện công động, sự kiện phi lợi nhuận: Sự kiện gây quỹ, Ngày hội vì cộng đồng, đi bộ vì môi trường…
  • Sự kiện các nhân: Đám cưới, sinh nhật…

Truyền thông trọn gói các sự kiện đến đúng đối tượng mục tiêu.