Nexus Team Contract 2014

Vừa qua, tập thể Nexus Corp. đã có một kỳ nghỉ nhiều niềm vui và kỷ niệm tại Đà Lạt với chủ đề "Nexus Team Contract 2014" ...

Xem thêm

Nexus's Profile

Nexus bằng khát khao của mình liên kết với ý tưởng, nguồn lực, mong muốn của khách hàng để viết nên một câu chuyện truyền thông hiệu quả...

Xem thêm